Αποτέλεσμα εικόνας για κωνσταντίνοσ σέκερησ

Γεννημένος το 1933 και περήφανος για την αναπλιώτικη καταγωγή του, ο Κωνσταντίνος Σέκερης εί­χε εξ α­νά­γκης μια κοσμοπολίτικη παιδική ηλικία: ακο­λου­θώ­ντας τον πατέρα του, υπουργό Παιδείας στην κυβέρνηση Τσουδερού, ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια εκπαί­δευσή του μεταξύ Αθηνών, Κρήτης, Αιγύ­πτου, Α­φρι­κής και Αμερικής. Επέστρεψε στη μετα­πολεμική Αθήνα για τις γυμνασιακές σπουδές του και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή των Αθηνών.

Η ερευνητική σταδιοδρομία του άρχισε στη Γερ­μανία, ό­που κατέφυγε μετά την εκπλήρωση των στρα­τιω­τικών υποχρεώσεών του. Εγινε δεκτός στο εργα­στήριο του βραβευμένου με Νόμπελ καθηγητή Α. Budenant στο Πανεπιστήμιο του Marburg, όπου πραγ­ματο­ποί­η­σε τη διατριβή του στις στεροειδείς ορμόνες και ειδικότερα στην εκδυσόνη. Η βαθμιαία ιεραρχική άνοδός του του επέτρεψε να επεκτείνει τα ερευνητι­κά ενδιαφέ­ροντα του: μελέτησε την επαγωγή της σύνθεσης του ενζύμου ντό­πα-αποκαρβοξυλάση από την ορμόνη εκδυσόνη, μελέ­τησε το ίδιο το ένζυμο και διε­ρεύνησε τη δυνατότητα μετάφρασης του μηνύματος που το κωδικοποιεί σε πειράματα in vitro και in vivo. Μελέτησε τον υποδοχέα της κορτιζόλης και ξεκίνησε τις πρώτες προ­σπάθειες καθαρισμού του, ασχολήθηκε με τις RΝΑ πολυμεράσες Β και C στα έντομα και στα θηλαστικά, α­πομόνωσε μια σειρά ρυθμιστικές πρω­τεΐνες του κυττάρου και διερεύνησε τον ρόλο των όξι­νων πρωτεϊνών που περιβάλλουν το DΝΑ.

Το 1974 ο Κωνσταντίνος Σέκερης εξελέγη διευθυ­ντής του Ινστιτούτου Κυτταρικής Ερευνας, το οποίο αποτελούσε τμήμα του νεοϊδρυθέντος τότε Αντικαρκινικού Κέ­ντρου της Γερμανίας στη Χαϊδελβέργη. Επρό­κειτο για μεγάλη διάκριση, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια θέση διεκδικούσαν Γερμανοί επι­στήμονες. Την ερευνητική πορεία που άρχισε στη Γερ­μανία συνέχισε στη χώρα μας: επέστρεψε το 1977 κα­τόπιν προσκλήσεως του καθηγητού Λεωνίδα Ζέρβα προκειμένου να αναλά­βει τη διεύθυνση του Ινστιτού­του Βιολογικών Ερευνών στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), θέση που διατήρησε ως το 2000.

Ο Κωνσταντίνος Σέκερης ήταν παντρεμένος σε δεύ­τε­ρο γάμο με την κυρία Εύη Πρωτόπαπα. Έχει  επί­σης έναν γιο τον Ευάγγελο, διπλωμάτη, και τρία εγγόνια, την Αικατερίνη, την Καλλιόπη και τον μι­κρό Κωνσταντίνο. Πέθανε στις 15 Σεπτεμβρίου 2009

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ