Κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (4ος -7ος αιώνας), επιβιώνουν οι πόλεις της αρχαιότητας.

Οι μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας είναι οχυρωμένες και τις διασχίζουν δύο κάθετες μεταξύ τους λεωφόροι. Στο κέντρο τους υπάρχει ακόμα η αγορά με το εμπορικό, διοικητικό αλλά και θρησκευτικό κέντρο. Αν και οι ίδιες οι πόλεις είναι σημείο συγκέντρωσης, πώλησης και ανταλλαγής των προϊόντων της υπαίθρου, οι κάτοικοί τους δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Είναι βιοτέχνες και έμποροι που έχουν τα εργαστήρια και τα μαγαζιά τους στην αγορά και τους γύρω δρόμους. Εδώ ζουν και οι άρχοντες, που διοικούν τις πόλεις. Τον 7ο αιώνα παρατηρείται σε ολόκληρη την αυτοκρατορία παρακμή των πόλεων. Οι επαγγελματίες στρέφονται στην ύπαιθρο, ενώ οι άρχοντες προτιμούν τις πρωτεύουσες των επαρχιών. Ο αστικός πληθυσμός μειώνεται, η οικονομία των πόλεων συρρικνώνεται. Οι πόλεις μικραίνουν, μετατοπίζονται, άλλες εξαφανίζονται και άλλες επιβιώνουν με δυσκολίες.

Από τον 9ο αιώνα, οι πόλεις κανουν και πάλι την εμφάνισή τους. Όσες βρίσκονται στη θέση παλαιών αξιοποιούν στοιχεία του παρελθόντος. Τα ερείπια επισκευάζονται και παίρνουν νέα μορφή, για να εξυπηρετηθούν καινούριες ανάγκες. Οι δρόμοι είναι πιο στενοί. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια συνιστούν μέρος του αστικού τοπίου. Τα καταστήματα βρίσκονται κατά μήκος των οδών και τα εργαστήρια ανάμεσα στα σπίτια.

Την ίδια περίοδο ιδρύονται και καινούργιες πόλεις σε νέες δυσπρόσιτες θέσεις. Πρόκειται  για πόλεις-κάστρα.

Η μέριμνα για ασφάλεια κυριαρχεί. Η φυσική οχύρωση μιας θέσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής της, για την ίδρυση πόλης. Η εξασφάλιση νερού, μιας βασικής ανάγκης σε περίοδο ειρήνης αλλά και σε κατάσταση πολιορκίας, καθώς και η γειτνίαση με εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι επίσης σημαντικά κριτήρια.

Η οργάνωση των πόλεων αυτών ακολουθεί ένα βασικό τριμερές σχήμα. Στην κορυφή ενός φυσικά οχυρού λόφου βρίσκεται η ακρόπολη και χαμηλότερα διπλός οχυρωματικός περίβολος που χωρίζει την πόλη σε άνω και κάτω. Τα σπίτια καταλαμβάνουν κάθε γωνιά των πόλεων-κάστρων, ενώ οι εκκλησίες συνιστούν βασικά σημεία αναφοράς και κοινωνικής ζωής

Εικόνα

πηγή: http://www.culture.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ